Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Полет“, Пландиште за 2022. годину