Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

06.10.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.