Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Опште болнице Алексинац, Алексинац за 2022. годину

Субјект ревизије:

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

11.10.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Алексинац