Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац за 2022. годину