Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, Београд за 2022. годину која се односи на мере исправљања по Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2017. годину

Субјект ревизије:

АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

13.10.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Листа свих ревизија субјекта