Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2022. годину која се односи на мере исправљања по ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2018. годину

Субјект ревизије:

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

13.10.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Електропривреда

Листа свих ревизија субјекта