Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Градског центра за социјални рад у Београду, Београд у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2022. године и остваривање и распоред прихода од 1. јануара до 31. децембра 2022. године

Субјект ревизије:

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

18.10.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

социјални , рад

Листа свих ревизија субјекта