Резиме извештј о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања „ЈАТ-Апартмани Копаоник“ друштво са ограниченом одговорношћу за хотелске услуге, Копаоник за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЈАТ-АПАРТМАНИ КОПАОНИК - ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ, КОПАОНИК

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

18.10.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

ЈАТ , Копаоник