Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Привредног друштва за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Yumco-Prizosi д.о.о., Врање за 2022. годину

Субјект ревизије:

ПРИВРЕДНО ДРУШТВO ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ YUMCO-PRIZOSI Д.О.О., ВРАЊЕ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

18.10.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Yumco