Резиме извештаја о ревизији завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

20.10.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

фонд , здравствено

Листа свих ревизија субјекта