Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Акционарског друштва Холдинг „Индустрија каблова“, Јагодина за 2022. годину