Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Општине Шид која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Шид за 2013. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ШИД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

25.10.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Шид

Листа свих ревизија субјекта