Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Завршног рачуна Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

08.11.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

војних , осигураника

Листа свих ревизија субјекта