Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Завода за смештај одраслих „Мале Пчелице“, Крагујевац у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и остваривање и распоред прихода у 2022. години

Субјект ревизије:

ЗАВОД ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ "МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ", КРАГУЈЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

08.11.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.