Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Стандард“, Шид за 2022. годину