Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа за грејање и одржавање стамбених зграда и пословних просторија „Нови дом“, Врање за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЈП ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА "НОВИ ДОМ", ВРАЊЕ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

10.11.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Нови Дом

Листа свих ревизија субјекта