Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Странке слободе и правде, Београд за 2022. годину