Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“, Нови Сад за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЈП "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА", НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

15.11.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Спортски и пословни центар