Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ДЕС д.о.о, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДЕС Д.О.О, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

15.11.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

професионална , инвалидитет