Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Беочин“, Беочин за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОЧИН", БЕОЧИН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

22.11.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Беочин