Резиме извештаја о ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Машинско-електротехничкој школи, Бор