Резиме извештаја о ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Графичко-медијској школи, Београд