Резиме извештаја о ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Угоститељско-туристичкој школи, Чајетина