Резиме извештаја о ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Другој економској школи, Београд

Субјект ревизије:

Тренутно није унет субјект ревизије.

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

24.11.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Извештај

друга , економска

Листа свих ревизија субјекта

    Тренутно нема извештаја које су повезане са овим субјектом