Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Опште болнице „Студеница“, Краљево у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене у 2022. години

Субјект ревизије:

ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО, КРАЉЕВО

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

24.11.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Извештај

студеница

Листа свих ревизија субјекта