Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Предузећа за заштиту имовине и одржавање објеката „Колубара – Услуге“ д. о. о., Лазаревац која се односи на мере исправљања по Извештају о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину

Субјект ревизије:

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ИМОВИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА "КОЛУБАРА-УСЛУГЕ" Д. О. О., ЛАЗАРЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

24.11.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Колубара

Листа свих ревизија субјекта