Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „ДЕС“ друштво са ограниченом одговорношћу, Ваљево за 2022. годину

Субјект ревизије:

"ДЕС" ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ Д.О.О., БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

24.11.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.