Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Републичког сеизмолошког завода, Београд у делу који се односи на расходе за запослене и преузимање обавеза за 2022. годину

Субјект ревизије:

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

24.11.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

сеизмолошки , завод