Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа ,,Сопот“, Сопот за 2021. годину