Јавна набавка мале вредности са циљем закључења оквирног споразума - одржавање службених возила (ЈН 03-19)

Категорија

Јавне набавке мале вредности

Година

2019

Обавештење/Напомена

Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о закључењу оквирног споразума за партију 3 и Одлуку о обустави поступка јавне набавке за партије 1 и 2 можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партије 1 и 2 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 3 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 3 можете преузети овде.