Članovi Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije posetili Instituciju

11. mart 2015. godina
Članovi Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije posetili Instituciju

Članovi novoformiranog Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije Narodne skupštine prvi put su juče posetili Državnu revizorsku instituciju i dogovorili konkretniju saradnju radi efikasnije kontrole trošenja javnih sredstava. Na sastanku članova Saveta, vrhovnih državnih revizora i članova Pododbora je dogovoreno da Institucija i Pododbor, zajedničkim snagama, uspostave sistem za praćenja sprovođenja aktivnosti na osnovu preporuka Državne revizorske institucije i Narodne skupštine, u cilju unapređenja finansijskog sistema i sistema odgovornosti u Republici Srbiji. Takođe, dogovoreno je da Državna revizorska institucija organizuje radionice za članove Pododbora u vezi sa „čitanjem izveštaja o reviziji“.

Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije je naglasio da je efikasnost rada Institucije zavisi i od podrške Narodne skupštine.

Državna revizorska institucija je spremna da pomogne i Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i nedavno formiranom Pododboru u razumevanju važnosti nalaza revizije i iznalaženju odgovarajućih korektivnih mehanizama, bez ugrožavanja svoje nezavisnosti, rekao je Sretenović.

Vladimir Marinković, predsednik Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije je istakao da se preporuke koje Državna revizorska institucija daje subjektima revizije ozbiljno shvataju. On je dodao da je rad Državne revizorske institucije važan zbog sistema, vladavine prava, kao i samog položaja Institucije.

Potrebno je da se Institucija orijentiše na najznačajnije probleme u državi, a Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije će vam biti partner u budućem radu, poručio je Marinković.

Vrhovni državni revizori upoznali su članove Pododbora, na osnovu izveštaja o reviziji, o sistemskim problemima kako bi ih članovi Pododbora razmotrili u narednom periodu i preduzeli odgovarajuće mere.

Članovi Pododbora su obišli deo prostorija Državne revizorske institucije i sagledali uslove u kojima rade revizori.