DRI predstavila Izveštaj o radu za 2015. godinu Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

08. septembar 2016. godina
DRI predstavila Izveštaj o radu za 2015. godinu Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Predsednik Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović predstavio je izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2015. godinu članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava kojim je predsedavala predsednica ovog odbora Aleksandra Tomić, na sednici održanoj 6. septembra 2016. godine u Narodnoj skupštini.


U uvodnom izlaganju generalni državni revizor istakao je da je, kao što je to propisano Poslovnikom DRI, u Izveštaju o radu za 2015. godinu, predstavljeno izvršenje Programa revizije za 2015. godinu; realizacija Finansijskog plana Institucije za 2015. godinu; rad Saveta, kao i saradnja sa međunarodnim institucijama i organizacijama. Izveštajem o radu DRI obuhvaćeni su i podaci o kapacitetima Institucije i odnosima sa javnošću, a kao posebna celina u okviru godišnjeg izveštaja, prvi put su izdvojene preporuke za izmenu i donošenje propisa, naglasio je Sretenović.


On je rekao da je u nadležnosti Institucije oko 11.000 korisnika javnih sredstavai podsetio da poslove revizije Institucija obavlja na osnovu godišnjeg programa revizije. Prvi put u 2015. godini sprovedena je revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja kod svih obaveznih subjekata revizije (budžet Republike Srbije, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, Narodna banka Srbije u delu poslovanja koje se odnosi na korišćenje javnih sredstava i određeni broj jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i drugih subjekata). Takođe, 2015. godine, prvi put, Programom je obuhvaćena revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja političkih stranka, Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke.


Institucija je u 2015. godini izvršila revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu kod 78 subjekata revizije. Revizija sastavnih delova finansijskih izveštaja sprovedena je kod 80 subjekata revizije. Pored objavljenih 158 izveštaja o navedenim revizijama, sprovedena je i provera verodostojnosti odazivnih izveštaja kod 14 subjekata revizije lokalnih vlasti. Dodajući ovom broju i dva izveštaja po Programu revizije za 2014. godinu (izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srbije” i izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja AD „Novosadski sajam“), u 2015. godini objavljeno je ukupno 174 izveštaja o reviziji.


Za finansijske izveštaje izraženo je 156 mišljenja i to: 23 pozitivna mišljenja, 130 mišljenja sa rezervomi dva negativna mišljenja.


Kada je reč o prijavama, Sretenović je istakao da je, po Programu revizije za 2015. godinu do 31. 12. 2015. godine Institucija podnela 113 prijava za revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu. Od tih 113 prijava 99 se odnosi na zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, 12 na krivične prijave i podnete su dve prijave za privredni prestup. Institucija je nastavila sa ponošenjem prijava i tokom 2016. godine i do 5.9.2016. podnela je još 245 prijava. Od tih 245 prijava, 303 se odnose na zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, 24 na prijave za privredni prestup i 31 krivičnu prijavu. Državna revizorska institucija ukupno je podnela 358 prijava.


U vezi sa navedenim prijavama, doneto je 26 prvostepenih osuđujućih presuda, tri pravosnažne osuđujuće presude, jedna prvostepena oslobađajuća presuda, dok je šest lica ispunilo obavezu po naredbi javnog tužioca, pa su rešenjima prijave odbačene.


U toku 2015. godine sprovedena je i druga revizija svrsishodnosti poslovanja „Raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srbije”.


Komentarišući rad Državne revizorske institucije, član odbora Zoran Krasić rekao je da su svake godine, izveštaji o radu DRI sve opširniji, kao i da je sve veći broj izvršenih kontrola svih onih koji su u nadležnosti DRI.


Član odbora Saša Radulović, rekao je na sednici odbora da je neophodna kontrola svih javnih preduzeća i lokalnih samouprava, a ne samo pojedinih na godišnjem nivou, ocenjujući da DRI sa nešto više od 250 zaposlenih to ne može postići, te da se treba naći rešenje za kontrolu svih tih institucija.


Potpredsednik odbora Milan Lapčević, ocenio je da je sudbina nepravilnosti koje DRI utvrdi da se podnesu krivične prijave koje uglavnom završe u dugotrajnim procesima i bez nekog krajnjeg konkretnog efekta.


Član odbora Goran Kovačević dodao je da celu raspravu doživljava kao pomak, jer svi, bez obzira na političko opredeljenje podržavaju rad DRI, koja je u povoju, razvija se i na sveopšte zadovoljstvo to govori gde želimo da idemo.


Član odbora Goran Ćirić rekao je da će glasati za izveštaj i da na taj način želi da pruži direktnu podršku nezavisnim institucijama u Srbiji koje su neophodne za razvoj sistema koji kontroliše državne institucije.


„Ja sam pročitao ceo izveštaj, pratio sam pažljivo vašu prezentaciju i ono što mogu da zaključim, da je potrebna još veća i još odlučnija podrška Državnoj revizorskoj instituciji i potrebno je da pomognemo svi da ta politika sankcija bude daleko oštrija nego što je bila u prethodnom periodu za one koji krše zakon“, dodao je član odbora, Srbislav Filipović.


Član odbora Dušan Bajatović, rekao je na sednici da je DRI podnela odličan izveštaj, dodajući da je u reviziji Srbijagasa bilo 27 ljudi koji su obavljali reviziju. „Sve što su našli u Srbijagasu posle revizije je ispeglano, pametan direktor hoće da mu dođe državni revizor i nikada interna i eksterna revizija u preduzeću neće dati kvalitet koji ima državna revizija“, rekao je Bajatović.


Član odbora Momo Čolaković, rekao je da Državna revizorska institucija od početka napreduje u svom delovanju i to u pozitivnom smislu i u skladu sa zakonom. Čolaković je izrazio zadovoljstvo istakavši da je, od svih drugih samostalnih tela na nivou republike koje imenuje skupština, DRI najviše napredovala. DRI značajno utiče na rešavanje mnogih problema u Republici Srbiji, a odnos subjekata se menja posle nalaza i preporuka DRI, dodao je Čolaković.


Petoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prisustvovali su i članovi odbora Veroljub Arsić i Žika Gojković.


Većinom glasova članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava utvrdili su Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu DRI za 2015. godinu i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje.


Prezentacija povodom predstavljanja Iveštaja o radu Institucije za 2015. godinu objavljena je na sajtu Institucije.