Delegacija DRI učestvovala na konferenciji posvećenoj saradnji vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata u cilju jačanja uticaja revizija

21. februar 2020. godina
Delegacija DRI učestvovala na konferenciji posvećenoj saradnji vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata u cilju jačanja uticaja revizija

Članice Saveta Državne revizorske institucije Ljiljana Dimitrijević i Marijana Simović učestvovale su na konferenciji „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticajarevizije“ održanoj od 19. do 21. februara 2020. godine u Pržnom u Crnoj Gori.

Delegacija Državne revizorske institucije je predstavila saradnju Institucije i Narodne skupštine Republike Srbije, naglašavajući da efektivnost Državne revizorske institucije predstavlja i efektivnost Narodne skupštine.

Državna revizorska institucija i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, odnosno Pododbor za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije, zajedničkim snagama, kontinuirano čine korake na uspostavljanju sistema za praćenje sprovođenja aktivnosti na osnovu preporuka DRI i Skupštine, u cilju unapređenja finansijskog sistema i sistema odgovornosti u Republici Srbiji, istakla je članica Saveta Ljiljana Dimitrijević.

Kako je naglasila, Državna revizorska institucija je uvek spremna da pomogne i Odboru i Pododboru u razumevanju važnosti nalaza revizije i iznalaženju odgovarajućih korektivnih mehanizama, bez ugrožavanja svoje nezavisnosti.

Kroz predstavljanje izveštaja o reviziji, DRI obaveštava o sistemskim problemima kako bi ih članovi Odbora i Pododbora razmotrili i preduzeli odgovarajuće mere, poručila je Dimitrijević.

Tokom konferencije razmenjena su iskustva i primeri dobre prakse vrhovnih revizorskih institucija (VRI) Evropske unije i Mreže VRI država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU u izradi praktičnih alata za razmatranje izveštaja VRI. Na skupu je bilo reči o održavanju efektivnih parlamentarnih slušanja o ključnim revizijskim nalazima i preporukama, kao i o koristima sistema izveštavanja koji bi mogao da se upotrebljava kao efikasan alat za jačanje uticaja rada VRI.

Na konferenciji su učestvovali visoki predstavnici vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata - država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, kao i međunarodni stručnjaci Evropskog revizorskog suda, i vrhovnih revizorskih institucija Letonije, Nemačke i Švedske.

Domaćin skupa bila je Državna revizorska institucija Crne Gore. Konferencija je organizovana u okviru Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda, uz podršku SIGMA.