Dobra saradnja Državne revizorske institucije i Odbora za finansije

13. septembar 2012. godina
Dobra saradnja Državne revizorske institucije i Odbora za finansije
Državna revizorska institucija je do sada imala dobru i konstruktivnu saradnju sa Odborom za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, rekao je predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović. On je juče u Narodnoj skupštini tokom okruglog stola o jačanju odnosa Državne revizorske institucije i nadležnog skupštinskog odbora naglasio da je neophodna optimalno bliska saradnja ove dve institucije.
Previše blizak odnos može ugroziti nezavisnost Državne revizorske institucije, dok slaba saradnja može biti uzrok izostanka pažnje Odbora u vezi sa nekim bitnim nalazima revizije, istakao je Sretenović. Kao vid unapređenja saradnje, generalni revizor je naveo mogućnost osnivanja posebnog pododbora za eksternu reviziju.
Svi izveštaji o reviziji se podnose Narodnoj skupštini, tako da je ona glavni korisnik izveštaja revizora. S druge strane, nama je potreban delotvoran Parlament, kako bi ministarstva ozbiljno shvatila reviziju, zaključio je Sretenović.

Predsednik Narodne skupštine Nebojša Stefanović naveo je da je jačanje kontrolne uloge Narodne skupštine jedan od prioriteta rada u novom sazivu. On je rekao da je neophodno da se javna sredstva troše na zadovoljavajući način, i da nikako ne bi trebalo da budu izvor korupcije.
Poručujem da neće biti nedodirljivih. Nijedna institucija neće biti zaštićena od zakona i revizije, nagalsio je Stefanović.
Vesna Kovač, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava naglasila je da je jedna od najznačajnijih funkcija parlamenta nadzor trošenja javnih sredstava. Preporuke Državne revizorske institucije predstavljaju važan instrument tog nadzora koji Parlament vrši, rekla je Kovač. Ona je, kao vid unapređenja saradnje Institucije i Skupštine, navela mogućnost njenog institucionalizovanja kroz potpisivanje protokola o saradnji.

Radojko Obradović, član Odbora, rekao je da je dosadašnja saradnja Parlamenta i Državne revizorske institucije na visokom nivou. Sve što Državna revizorska institucija preporuči, trebalo bi da se ugradi u zakonodavne okvire, kako bi se unapredio sistem i kako se greške u budućnosti ne bi ponavljale.
Takođe član Odbora, Božidar Đelić, kao jedan od načina unapređenja saradnje Odbora i Državne revizorske institucije je naveo održavanje tematskih sednica i diskusija, kako bi članovi Odbora bili upoznati sa situacijom na terenu. On je podsetio i na savetodavnu ulogu Državne revizorske institucije. Korupcije u Srbiji ima, ali i primera gde su ljudi samo pogrešili. Da bi činovnici pravili manje grešaka, neophodna je njihova edukacija, poručio je Đelić.
O Odnosu parlamenta i vrhovnih revizorskih instituciaj govorili su i predstavnici Računskog suda Holandije i Slovenije, kao i Odbora za javne račune berlinskog parlamenta.
Gerit de Jong, zamenik predsednika holandskog Revizorskog suda naglasio je da parlament od državne revizorske institucije može da očekuje rad u skladu sa standardima, odgovarajuće preporuke, pravovremene i ažurirane izveštaje. S druge starne, državna revizorska institucija od parlamenta može da očekuje zakone u skladu sa standardima, odgovarajući budžet, pravovremeno dostavljanje izveštaja.
Klara Herman, predsednica Odbora za javne račune berlinskog parlamenta je istakla da državna revizorska institucija omogućava parlamentu proveru rad vlade davanjem nezavisnog ekspertskog mišljenja. Državna revizorska institucija na taj način pokazuje parlamentu da li se javna sredstva troše ekonomično i efikasno.
O razvijanju profesionalnog odnosa između državne revizorske institucije i parlamenta govorio je i Igor Šoltes, predsednik Računskog suda Slovenije. Po njegovom mišljenju, pre svega, potrebno je jasno definisati prirodu odnosa između ove dve institucije. Šoltes je govorio i o problemu javnih nabavki, koji je karakterističan za sve evropske države.
Evropska unija se bavi problematikom javnih nabavki već 20 godina. Sada su u pripremi nove direktive u Evropskoj uniji u ovoj oblasti, koje bi trebalo da budu usvojene do kraja ove godine, rekao je Šoltes.

Predstavnica Sigme, Bjanka Breteše, viša savetnica za reviziju i finansijsku kontrolu, je konstatovala da su i Državna revizorska institucija i Odbor za finansije izrazili otvorenost ka jačanju saradnje i intenziviranju komunikacije. Pitanje parlamentarnog nadzora trošenja javnih sredstava veoma je bitno za reformu društva u tranziciji. I parlamenti i državne revizorske institucije trebalo bi da budu partneri u obavljanju tog posla, poručila je Breteše.
Nije izabrana nijedna galerija ili izabrana galerija ne postoji.