Državna revizorska institucija predstavila nalaze iz izveštaja o revizijama koje je sprovela tokom 2014. godine

26. decembar 2014. godina
Državna revizorska institucija predstavila nalaze iz izveštaja o revizijama koje je sprovela tokom 2014. godine

Državna revizorska institucija, sprovođenjem revizija tokom 2014. godini, obuhvatila je podatke iz finansijskih izveštaja koji se odnose na rashode i izdatke, prihode i primanja, nefinansijsku imovinu, finansijsku imovinu, obaveze, i javni dug u ukupnom iznosu od 15,395 biliona dinara, rekao je Radoslav Sretenović, generalni državni revizor. On je danas na konferenciji za novinare predstavio i ostale rezultate koji se odnose na 134 izveštaja o reviziji.

Nepravilnosti utvrđene u popisu kod 32 subjekta revizije iznose 16,030 milijardi dinara. Od ovog iznosa nije izvršen popis imovine i obaveza u vrednosti od 16,013 milijardi dinara, dok se 17 miliona dinara odnosi na ostale nepravilnosti. Nefinansijska imovina nije popisana u iznosu od 13,678 milijardi dinara, finansijska imovina u iznosu od 1,309 milijardi dinara, obaveze u iznosu od 918 miliona dinara i vanbilansna aktiva u iznosu od 108 miliona dinara, rekao je Sretenović.

Kada su u pitanju prihodi i primanja, po njegovim rečima, utvrđene su nepravilnosti u iznosu od 2,753 milijarde dinara. Najveća nepravilnost odnosi se na prihode koji nisu ostvareni u skladu sa Ugovorom sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u iznosu od 1,148 milijarde dinara.

Subjekti revizije izvršili su rashode za plate/zarade, dodatke i naknade, koje nisu u skladu sa propisima – Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama i odgovarajućim uredbama. Iznos utvrđenih nepravilnosti je 1,910 milijardi dinara, rekao je Sretenović. On je dodao da su od ovog iznosa više izvršeni rashodi za plate/zarade u iznosu od 1,180 milijardi dinara, rashodi čiji pravni osnov za izvršenje nije usklađen sa propisima iznose 276,560 miliona dinara, dok ostale nepravilnosti iznose 447,440 miliona dinara.

Kod 13 subjekata revizije utvrđen je veći broj zaposlenih od broja dozvoljenog propisima za 639 lica, istakao je Sretenović.

Kod 46 subjekata revizije nisu pravilno izvršeni i evidentirani rashode za usluge po ugovoru u ukupnom iznosu od 967 miliona dinara, od čega se 586 miliona dinara odnosi na isplate obuhvaćene revizijom pravilnosti poslovanja koje nisu u skladu sa propisima (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o radu, Zakon o računovodstvu, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Uredba o budžetskom računovodstvu i drugi propisi), a 381 milion dinara odnosi se na nepravilnosti utvrđene revizijom finansijskih izveštaja.

Generalni državni revizor je objasnio i da su nepravilnosti koje se odnose na nefinansijsku imovinu utvrđene su u ukupnom iznosu od 13,525 milijardi dinara, dok su nepravilnosti koje se odnose na iskazivanje podataka o finansijskoj imovini utvrđene su u ukupnom iznosu od 73,275 milijardi dinara.

Nepravilnosti kod obaveza utvrđene su u ukupnom iznosu od 3,181 milijardi dinara, od čega se najveći deo odnosi na preuzete obaveze iznad aproprijacija u iznosu od 1,036 milijardi dinara kod 25 lokalnih vlasti , na manje iskazane ukupne obaveze za izvršene radove na Koridoru 10 i 11 u iznosu od 971 milion dinara, nepravilnosti utvrđene kod javnih preduzeća u iznosu od 527 miliona dinara i na neiskazane obaveze po osnovu ostvarene dobiti u iznosu od 227 miliona dinara.

Ovogodišnjim izveštajima o reviziji obuhvaćene su javne nabavke u iznosu od 16,5 milijardi dinara. Revizijom pravilnosti poslovanja u delu primene Zakona o javnim nabavkama utvrđeno je da su izvršene nabavke dobara, usluga i radova, koje nisu u skladu sa zakonom, u 363 slučaja, u iznosu od 7,56 milijardi dinara. Iznos učešća nepravilnosti utvrđenih u javnim nabavkama u odnosu na iznos obuhvaćen revizijom iznosi 45,81 odsto. Zaključeni su ugovori bez sprovedenih postupaka javnih nabavki u iznosu od 2,80 milijardi dinara, izvršene su nabavke koje nisu predviđene u godišnjem planu nabavki, odnosno nisu predviđena sredstva u Finansijskom planu u iznosu od 1,23 milijardi dinara.

U 2013. godini su plaćene provizije na nepovučena sredstva u ukupnom iznosu od 906 miliona dinara, od čega iz budžeta Republike Srbije 537 miliona dinara, a na teret sredstava direktnih korisnika kredita 369 miliona dinara, a zbog nepovlačenja kreditnih sredstava u skladu sa dinamikom koja je određena ugovorima o zaduživanju, rekao je Sretenović. On je dodao i da je učešće duga opšteg nivoa države, u bruto domaćem proizvodu, na dan 31. decembar 2013. godine iznosilo 65,48 odsto, što je iznad propisanog nivoa od 45 odsto BDP-a, po Zakonu o budžetskom sistemu.

Državna revizorska institucija je ove godine subjektima revizije dala ukupno 1.489 preporuka, radi otklanjanja nepravilnosti i unapređenja usklađenosti poslovanja sa zakonima i propisima, naglasio je Sretenović.

On je dodao i da je Državna revizorska institucija, po izveštajima u 2014. godini, za sada podnela 111 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 13 prijava za privredni prestup i 15 krivičnih prijava.

Pravni timovi nastavljaju da razmatraju i analiziraju izveštaje u vezi sa elementima za podnošenje prijava nadležnim organima. Imena odgovornih lica objavićemo naredne godine, poručio je Sretenović.

Nije izabrana nijedna galerija ili izabrana galerija ne postoji.