Konferencija za medije - Predstavljanje izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja

22. decembar 2021. godina
Konferencija za medije - Predstavljanje izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja

Konferencija će biti održana putem platforme Zoom u četvrtak, 23. decembra 2021. godine u 11,00 časova u Pres centru Udruženja novinara Srbije.

Na konferenciji će biti predstavljena tri izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja:

1. Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje nacionalnim parkovima u Republici Srbiji“

2. Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Efikasnost i ekonomičnost postupka postupka centralizovane javne nabavke reagenasa“, kao i

3. Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje informacionim sistemima lokalne poreske administarcije“.

Dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor govoriće u uvodnom delu konferencije,dok će nalaze, zaključke i preporuke izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja predstaviti vođe timova zadužene za sprovođenje ove tri revizije.

Konferenciju možete pratiti preko YouTube kanala: https://www.youtube.com/channel/UCe5T_8Szsm6oMRwBbaoGFWQ

Izveštaji o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje nacionalnim parkovima u Republici Srbiji“, „Efikasnost i ekonomičnost postupka postupka centralizovane javne nabavke reagenasa“, kao i „Upravljanje informacionim sistemima lokalne poreske administarcije“ biće objavljeni na vebsajtu DRI.