Neophodna saradnja interne i eksterne revizije

14. jul 2015. godina
Neophodna saradnja interne i eksterne revizije

Državna revizorska institucija vrlo često upućuje subjektima revizije preporuke da uspostave internu finansijsku kontrolu i internu reviziju. To znači da stanje u ovoj oblasti nije zadovoljavajuće, rekao je Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije. On je, otvarajući konferenciju „Saradnja Državne revizorske institucije i internih revizora u javnom sektoru“, naglasio da brojni subjekti u svojim sistematizacijama nisu ni predvideli radna mesta za internu finansijsku kontrolu i internu reviziju.

S druge strane, određeni državni organi jesu uspostavili internu finansijsku kontrolu i internu reviziju, ali nedovoljno funkcionalnu. Najčešće, zbog nedovoljnih ovlašćenja učinak je mali, rekao je Sretenović. On je dodao da profesija internog revizora mora da bude ozbiljno shvaćena, a ova radna mesta treba u sistematiazciji da zauzmu pozicije kakvu i zaslužuju.

Kada ministri i pomoćnici ministara, državni sekretari, direktori fondova, direktori javnih preduzeća, gradonačelnici, predsednici opština budu shvatili koliko im može biti dragocena pomoć interne kontrole i interne revizije, kao prvog nivoa odbrane od nenamenskog i neracionalnog trošenja javnih sredstava, tada može i da očekujemo bolju sliku i bolje rezultate u sistemu finansijske kontrole u javnom sektoru, poručio je Sretenović.

Milovan Filimonović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, naglasio je da ovo ministarstvo koordinira svim poslovima na uspostavljanju interne revizije.

Potrebno je uložiti niz dodatnih napora kako bismo obezbedili da se javna sredstva troše efikasno, efektivno i ekonomično, poručio je Filimonović.

Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samuprave, naglasio je potrebu za većom upotrebom informacionih tehnologija, kako bismo unapredili obradu i prikupljanje podataka na elektronski način.

Steliana Nedera, zamenik stalnog predstavnika Ujedinjenih nacija i UNDP, naglasila je da je, između ostalog, svrha projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama“ jačanje veze između interne i eksterne revizije na lokalnom nivou. Time bi se unapredila efektivnost revizije, čime se veća odgovornost za finansijsku reviziju daje internim revizorima, dok bi se eksterni revizori više fokusirali na reviziju svrsishodnosti.

Tokom konferencije, delegacije vrhovnih revizorskih institucija iz Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Republike Srpske predstavile su svoja iskustva u saradnji sa internim revizorima u javnom sektoru. Osim predstavnika iz vrhovnih revizorskih instutucija na konferenciji su učestvovali predstavnici Centralne jedinice za harmonizaciju, interni revizori iz lokalnih samouprava širom Srbije i predstavnici Udruženja internih revizora Srbije i donatorskih organizacija.

Konferenciju je organizovala Državna revizorska institucija, uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), u okviru projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama“, koji finansira Švajcarska kancelarija za saradnju (SDC).