Održan Okrugli sto o ulozi vrhovnih revizorskih institucija u borbi protiv prevara i korupcije

16. jun 2017. godina
Održan Okrugli sto o ulozi vrhovnih revizorskih institucija u borbi protiv prevara i korupcije

U Tirani je 14. i 15. juna 2017. godine, u organizaciji VRI Albanije i SIGMA, održan Okrugli sto o ulozi VRI u borbi protiv prevara i korupcije, koji je okupio predstavnike VRI Mreže država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.


Na Okruglom stolu razmatrane su dužnosti i obaveze VRI u pogledu borbe protiv prevara i korupcije koje proizlaze iz Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI), ali i očekivanja da VRI budu institucije koje će predvoditi sopstvenim primerom, pridržavajući se utvrđenih etičkih načela koja proizlaze iz INTOSAI Etičkog kodeksa (ISSAI 30).


Kroz niz sesija predstavljene su odgovornosti u pogledu prevara i korupcije koje proizlaze iz ISSAI, iskustvo VRI Švedske po pitanju postupanja po indicijama na prevaru i korupciju, kao i iskustvo u sprovođenju zajedničke revizije na temu prevencije prevara u javnim nabavkama, koju su zajednički sprovele VRI Češke i Nemačke.


Deo radionice bio je posvećen alatima za (samo)procenu integriteta VRI koji su od značaja za jačanje integriteta i sprečavanje prevara i korupcije.