Održan vebinar o saradnji VRI sa civilnim društvom i angažovanju sa građanima

17. jun 2020. godina
Održan vebinar o saradnji VRI sa civilnim društvom i angažovanju sa građanima

Vrhovni državni revizori u Sektoru broj 1 i Sektoru broj 4 Danimir Vulinović i Dragan Golubović, načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić i viši savetnik za kontrolu kvaliteta Miloš Mandušić pratili su vebinar na temu „Saradnja VRI sa civilnim društvom/angažovanje građana u interesu povećanog uticaja VRI i unapređene odgovornosti“.

Učesnicima vebinara dobrodošlicu je poželeo Kimi Makvetu, predsedavajući INTOSAI Komiteta za izgradnju kapaciteta i generalni revizor Južnoafričke Republike koji je govorio o iskustvu VRI Južnoafričke Republike u saradnji sa OCD, uključujući saradnju u kontekstu COVID 19.

Na vebinaru je predstavljena i saradnja VRI Indije sa civilnim društvom, pristup koji VRI Filipina ima u participativnim revizijama, zatim, socijalne revizije koje sprovodi VRI Južnoafričke Republike, a dat je i globalni pregled saradnje VRI sa građanima, odnosno angažovanja sa OCD, kao i donatorska perspektiva saradnje VRI i OCD.

Dvosatni događaj je organizovala VRI Južnoafričke Republike u saradnji sa Međunarodnom organizacijom vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI).