Održana konferencija FINIZ 2017

04. decembar 2017. godina
Održana konferencija FINIZ 2017

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, učestvovao je na četvrtoj Međunarodnoj naučnoj konferenciji FINIZ, održanoj na Univerzitetu Singidunum, 1. decembra 2017. godine.

Tema ovogodišnje konferencije, kojom su predsedavali prof. dr Zoran Petrović, prof. dr Kosana Vićentijević i prof. dr Lidija Barjaktarović, bila je „Izazovi savremenog korporativnog upravljanja“ i okupila je eminentne stručnjake iz oblasti revizije, računovodstva, preduzetništva, forenzike i menadžmenta.

U okviru plenarne sesije, predsednik DRI i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, učesnicima je predstavio rad Državne revizorske institucije kroz sprovođenje revizije javnih preduzeća u Republici Srbiji.

„Državna revizorska institucija je, od osnivanja Sektora za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava, 2010. godine, sprovela reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja kod 131 subjekta revizije ina osnovu ovih revizija subjektima je dato ukupno 1940 preporuka.“

„Zahvaljujući našim preporukama, subjekti revizije su u prethodnim godinama unapredili sistem finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, realnije iskazuju i vrednuju imovinu u finansijskim izveštajima, i u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom odgovornije se ponašaju u postupcima javnih nabavki. Ovo su samo neki od efekata revizije javnih preduzeća, koji su direktno doprineli efikasnijem i efektivnijem poslovanju, racionalnijem korišćenju i kontroli upotrebe javnih sredstva“, rekao je Sretenović.

U skladu sa programom revizije za 2017. godinu Državna revizorska institucija trenutno privodi kraju 38 revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja javnih preduzeća i rezultati ovih revizija očekuju se do kraja godine.

Na konferenciji Finiz govorili su i prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum, Vladan Nicović, predsednik Skupštine zajednice ekonomskih škola Srbije,glumac Zoran Ćosić, doc. dr Željko Radovanović, v.d. direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, prof. dr Svetlana Vujović, endokrinolog u Kliničkom centru Srbije , Ivana Milić, konsultant Udruženja finansijskih direktora Srbije, prof. dr Nemanja Stanišić, prof. dr Zoran Petrović, prof. dr Lidija Barjaktarović, i prof. dr Kosana Vićentijević sa Univerziteta Singidunum.