Održana radionica o revizijskom uzorkovanju, oceni rizika i izveštavanju u reviziji

29. novembar 2013. godina
Predstavnici Zajedničke radne grupe za saradnju internih i eksternih revizora održali su u Narodnoj skupštini dvodnevnu radionicu o revizijskom uzorkovanju, oceni rizika i izveštavanju u reviziji.

Uzorkovanje je osnovna tehnika u reviziji koja ima za cilj postizanje efikasnog korišćenja resursa revizije, rekao je Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije. On je dodao da s obzirom da su resursi za vršenje revizije i u okviru Državne revizorske institucije i u jedinicama interne revizije ograničeni, uzorkovanje predstavlja instrument za pokrivanje maksimalnog broja organizacija, a da se pri tom ne izgubi dubina revizije.

Sretenović je podsetio da su Državna revizorska institucija i Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija osnovale zajedničku radnu grupu čiji je cilj jačanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Goran Cvejić, pomoćnik ministar finansija naglasio je da Centralna jedinica za harmonizaciju i Državna revizorska institucija od osnivanja dobro sarađuju.

Da bismo unapredili saradnju državni revizori bi trebalo da prepoznaju rad internih revizora, a interni revizori da prepoznaju način komunikacije sa eksternim revizorima, poručio je Cvejić.

Ulrika Klingenstierna, viši savetnik u SIGMA naglasila je da su revizijsko uzorkovanje, ocena rizika i izveštavanju u reviziji važne teme i za interne i za eksterne revizore. Ona je dodala da je interni i ekstereni revizori treba da sarađuju uzajamno poštujući svoje profesije.

O revizijskom uzorkovanju govorili su Brord Van Vesting, predstavnik Holandskog revizorskog suda i stalni tvining savetnik u Državnoj revizorskoj instituciji, Najdžel Peni, predstavnik Kancelarije generalnog revizora Velike Britanije i Dragan Stojanović, načelnik Službe za IT u Državnoj revizorskoj instituciji.

Liam Ficpatrik, stručnjak SIGMA govorio je o oceni revizijskog rizika.

O izveštavanju u reviziji govorio je, takođe stručnjak SIGMA Majkl Gilfojl.

Radionici su prisustvovali predstavnici Državne revizorske institucije, Centralne jedinice za harmonizaciju, SIGMA, interni revizori (predstavnici ministarstava, javnih preduzeća, fondova, agencija) i predstavnici Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU.

Tehničku i finansijsku podršku održavanju radionice pružila je SIGMA.