Održana treća radionica Drugog regionalnog projekta paralelne revizije svrsishodnosti

07. oktobar 2016. godina
 Održana treća radionica Drugog regionalnog projekta paralelne revizije svrsishodnosti

U okviru projekta “Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama” koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji je finansiran od strane Vlade Švedske,u periodu od 3. do 7. oktobra, delegacija Državne revizorske institucije koju su činili vrhovni državni revizor Svetlana Toma Anokić i viši savetnici u reviziji: Nada Tošić i Goran Mandić učestvovala je na trećoj radionici posvećenoj realizaciji Drugog regionalnog projekta paralelne revizije svrsishodnosti koja se sprovodi na temu iz oblasti javnih nabavki.

Tokom radionice analizirane su aktivnosti na izradi Plana rada revizije i matrice zemalja učesnica projekta i utvrđen je dalji pravac aktivnosti na finalizaciji istih, uz koordinaciju eksparata Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske i Evropskog revizorskog suda.

Dogovoren je dalji nastavak projekta u skladu sa utvrđenom dinamikom koja podrazumeva usvajanje Plana revizije i matrice u skladu sa metodologijom za vršenje revizije svrsishodnosti.

Pored DRI Republike Srbije, u drugom projektu učestvuje još pet zemalja regiona.