Predstavnici DRI učesnici međunarodnog vebinara o prioritetima VRI u pandemiji COVID-19

22. jun 2020. godina
Predstavnici DRI učesnici međunarodnog vebinara o prioritetima VRI u pandemiji COVID-19

Vrhovna revizorska institucija Ruske Federacije, koja predsedava Nadzornim komitetom za novonastala pitanja (SCEI) Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) organizovala je vebinar na temu „Prioriteti VRI u pandemiji COVID-19: teme, metode i tehnike revizije“ koji su pratili i predstavnici Državne revizorske institucije.

Prvi seminar ove stručne grupe na nivou INTOSAI o strateškoj ulozi VRI u rešavanju izazova koje predstavlja pandemija COVID-19 pratili su dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor, Danimir Vulinović i Snežana Trnjaković, vrhovni državni revizori, Natalija Paušić, državni revizor i Milena Leković, samostalni savetnik u reviziji.

Diskusija je obuhvatila teme koje se odnose na trenutni način rada vrhovnih revizorskih institucija i glavne izazove sa kojima su se suočavale na vrhuncu izbijanja novog koronavirusa. Razmatrana su i glavna očekivanja i predviđanja VRI u pogledu dugoročnih posledica koje bi pandemija COVID-19 mogla imati na njihov rad, zatim, konkretne aktivnosti koje će VRI obustaviti, pokrenuti i nastaviti, kao i uloga VRI u promovisanju dobrog upravljanja.

Učesnike vebinara, u uvodnim obraćanjima, pozdravili su Aleksej Kudrin, predsednik VRI Ruske Federacije i predsedavajući INTOSAI i SCEI i dr Margit Kraker, predsednica VRI Austrije i generalni sekretar INTOSAI.

Inicijativu COVID-19 INTOSAI Komiteta za politiku, finansije i administraciju (PFAC) predstavio je Džin Dodaro, generalni revizor SAD, direktor Kancelarije za odgovornost Vlade SAD i potpredsednik SCEI, dok je o revizijama nabavki i rizicima od korupcije tokom COVID-19 govorio Horhe Bermudes Soto, generalni revizor Čilea i izvršni sekretar Organizacije VRI Latinske Amerike i Kariba (OLACEFS).

Iskustvo o tome kako je Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) odgovorila na COVID-19 predstavio je Kevin Samersgil, načelnik međunarodnih odnosa i tehničke saradnje VRI Velike Britanije i predsedavajući projektne grupe EUROSAI za reviziju odgovora na pandemiju COVID-19.

Jan van Šalkvik, korporativni izvršni direktor Kancelarije generalnog revizora VRI Južnoafričke Republike i predstavnik Sekretarijata INTOSAI Komiteta za izgradnju kapaciteta (CBC) upoznao je učesnike vebinara o prvobitnim razmatranjima u VRI Južnoafričke Republike o reagovanju na reakcije vlada na pandemiju COVID-19.