Prva sednica Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije

30. septembar 2016. godina
Prva sednica Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Radoslav Sretenović i vrhovni državni revizor Sektora za svrsishodnost poslovanja Svetlana Toma Anokić, prisustvovali su prvoj sednici Pododbora za razmatranje izveštaja Državne revizorske institucije, održanoj 30. septembra, čija je tema bila razmatranje uloge i značaja revizije svrsishodnosti i mehanizama za jačanje nadzorne uloge Narodne skupštine i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kroz praćenje preporuka datih u izveštajima o reviziji svrsishodnosti i organizovanje javnih slušanja o izveštajima o revizijama, koje je sprovela Državna revizorska institucija.


Državna revizorska institucija ostvaruje dobru saradnju sa Odborom za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i želja nam je da se dobra saradnja i nastavi i unapredi, naročito kada je reč o analizi izveštaja revizije svrsishodnosti, rekao je Radoslav Sretenović. On je ocenio da DRI ima dobre stručnjake i da će dalje raditi na unapređenju kapaciteta Institucije za rad u ovoj oblasti.


Kada je reč o reviziji svrsishodnosti, saradnik i konsultant DRI u okviru USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, Džozef Kristof, predstavio je američka iskustva u vezi sa ovom temom,kao i model rada vrhovne revizorske institucije SAD – Kancelarije za odgovornu vlast, koja pomaže Kongresu u donošenju boljih odluka u pogledu trošenja javnih sredstava američkog naroda. On je govorio o partnerskim odnosima koje ostvaruju DRI, Odbor i Pododbor Narodne skupštine, paraleli između uloga Vrhovne revizorske institucije u SAD i DRI u Srbiji, uslugama koje one pružaju, koristi koje društvo ima od revizija svrsishodnosti, vrstama slušanja i odlukama koje se donose, kao i mogućnostima primene sličnog modela u Srbiji, po pitanju analiziranja izveštaja DRI.


Predsedavajući sednice, prof.dr Vladimir Marinković izrazio je zadovoljstvo nastavkom saradnje sa stručnjakom koji je godinama i u više desetina slučajeva saslušavao u američkom Senatu i Kongresu donosioce odluka, što će biti od velike koristi narodnim poslanicima u pogledu kontrole trošenja javnih sredstava i unapređenju saradnje sa DRI.


Predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava
,dr Aleksandra Tomić,istakla je važnost ovakvih susreta za narodne poslanike, odnosno, putokaz čemu da teže i kako da se u budućnosti ponašaju u smislu vršenja parlamentarnog nadzora. Ona je pozvala na intenziviranje susreta i razmenu mišljenja sa ciljem unapređenja rada u sferi javnih finansija.


Potpredsednik Narodne skupštine i član Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije,Veroljub Arsić, istakao je da je DRI relativno mlada institucija, u poređenju sa ovakvim institucijama u svetu, ali da je uprkos tome, u kratkom roku, postigla dobre rezultate i postala vodeća institucija u našem regionu. Unazad tri, četiri godine DRI radi na revizij
amasvrsishodnosti trošenja javnih sredstava. Sve ovakve aktivnosti imaju za cilj da se podignu njeni kapaciteti, ali i da članovi Odbora podignu nivo znanja da bi kvalitetno razmatrali izveštaje DRI.


U raspravi koja je usledila razmenjena su mišljenja o revizijama svrsishodnosti i izražena spremnost za unapređenje parlamentarnog nadzora nad trošenjem javnih sredstava.

Predsednik DRI, Radoslav Sretenović istakao je želju i izrazio spremnost Institucije, da se putem javnih slušanja, osnaže preporuke koje se dajusubjektima revizije.


Sednici je predsedavao prof.dr Vladimir Marinković, a prisustvovali su članovi Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije i članovi i zamenici članova Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dr Aleksandra Tomić, Veroljub Arsić, Goran Ćirić, Dušan Pavlović, Žika Gojković, Milan Lapčević i Zoran Bojanić.