Sastanak predsednika DRI i člana Evropskog revizorskog suda

22. septembar 2016. godina
Sastanak predsednika DRI i člana Evropskog revizorskog suda

Na marginama sastanka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) Evropska unija – Srbija, u prostorijama Državne revizorske institucije održan je sastanak predsednika i Saveta DRI i člana Evropskog revizorskog suda, gospodina Ištvana Sabolča Fazakaša, sa saradnicima.


Tema sastanka bila je saradnja između Institucije i Evropskog revizorskog suda, napredak i rezultati koje je Institucija postigla do sad, kao i izazovi sa kojima se suočava u svom radu. Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, ukazao je na važnost dobre saradnje i podrške koju Institucija ima od strane Evropskog revizorskog suda. On je dodao da je kontinuiranom razvoju Institucije doprinosi i Program stažiranja koji Institucija ostvaruje sa Evropskim revizorskim sudom.


Državna revizorska institucija je od 2010. godine članica Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda. Mreža organizuje povremene sastanke čelnika VRI i oficira za vezu, kao i radne grupe, seminare, radionice i paralelne revizije. Glavni je cilj promivisanje sprovođenja revizijskih metoda i tehnika u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom EU.