Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Др Пејовић на седници Одбора за финансије у Сомбору представио извештаје ДРИ

Др Пејовић на седници Одбора за финансије у Сомбору представио извештаје ДРИ

Објављено: 27. 12. 2022.

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, на 13. седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине представио је Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Сомбора за 2018. годину.

На дводневној седници Одбора за финансије, одржаној 27. и 28. децембра ван седишта, у Сомбору, др Пејовић је нагласио да је овом граду, због откривених неправилности,  дато мишљење са резервом.

Према речима др Пејовића, ДРИ је за консолидоване финансијске извештаје завршног рачуна буџета Града Сомбору дала девет препорука за отклањање неправилности, које су се, пре свега, односиле на попис имовине и обавеза, потраживања и обавезе, буџетске класификације, расходе и издатке и на финансијско управљање и контролу.

Др Пејовић је представио и извештаје о ревизији Јавног комуналног предузећа „Енергана“ за 2020. и 2021. годину, Водопривредног друштва „Западни Балкан“ д. о. о. за 2021. годину, Пољопривредне стручне службе „Сомбор“ д. о. о, Сомбор за 2021. годину, Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“, Сомбор за 2020. и 2021. годину, Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, као и Дома ученика средњих школа Сомбор.

Током седнице Одбора, одржана је Прва седница Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ у овом сазиву Народне скупштине, на којој су размотрени секторски извештаји – за Сектор број 1 и за Сектор број 2 за 2021. годину, које су представили врховни државни ревизори Данимир Вулиновић и Стојанка Миловановић.  

Након расправе, чланови Пододбора усвојили су извештаје и поднели их Одбору за финансије на разматрање и одлучивање. Одбор је већином гласова прихватио извештаје Пододбора.

У другом делу седнице, којој су присуствовали и представници Министарства финансија, чланови Одбора размотрили су и препоруке за измене важећих закона на основу информација до којих се дошло у поступку обављања ревизије у Сектору број 1 и Сектору број 2.

„За измену закона, уредби, правилника и других аката и њихово усклађивање у 2021. години, Сектор број 1 дао је 13 препорука, док број препорука које је овај Сектор дао, односно које је ДРИ дала, а које до сада нису извршене, износи 19“, рекао је др Пејовић. Генерални државни ревизор посебно је истакао потребу да се уреди област консолидације података из финансијских извештаја корисника буџета Републике Србије или пропише овлашћење надлежном органу да подзаконским актом уреди област консолидације наведених података. Када је реч о Сектору број 2, ДРИ је за 2021. годину дала пет препорука за измену или усклађивање прописа и аката, а до 2021. године 17 препорука. Др Пејовић је напоменуо да је, на основу претходно датих препорука ДРИ, децембра 2022. године измењен Закон о буџетском систему и да је уређено питање висине финансијског дефицита локалне власти.  

Др Пејовић је нагласио да су све препоруке ДРИ достављене Народној скупштини, Влади, као и министарствима и органима у чијој се надлежности налазе и поручио да свеобухватно и усаглашено треба радити на њиховом отклањању.

Снимак седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава можете погледати овде