Међународна сарадња

Државна ревизорска институција остварује међународну сарадњу у оквиру својих надлежности у циљу јачања капацитета и примене међународних стандарда ревизије. У оквиру те сарадње успостављени су контакти са бројним врховним ревизорским институцијама широм света, ради размене искустава и унапређења процеса ревизије.

Државна ревизорска институција је пуноправна чланица Међународне организације врховних ревизорских институција (INTOSAI) од новембра 2008. године, Европске организације врховних ревизорских институција (EUROSAI) од јуна 2009. године, као и Мреже врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европској унији и Европског ревизорског суда, од августа 2010. године.

Институција има и улогу активног посматрача у Контакт комитету врховних ревизорских институција ЕУ до дана приступања, након чега постаје пуноправна чланица.

Државна ревизорска институција остварује међународну сарадњу у оквиру својих надлежности у циљу јачања капацитета и примене међународних стандарда ревизије. У оквиру те сарадње успостављени су контакти са бројним врховним ревизорским институцијама широм света, ради размене искустава и унапређења процеса ревизије.

Државна ревизорска институција је пуноправна чланица Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ) од новембра 2008. године, Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) од јуна 2009. године, као и Мреже врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европској унији и Европског ревизорског суда, од августа 2010. године.

Институција има и улогу активног посматрача у Контакт комитету врховних ревизорских институција ЕУ до дана приступања, након чега постаје пуноправна чланица.

ИНТОСАИ

ЕУРОСАИ

ЕРС

Европске интеграције