Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Image not exists

Др Пејовић одржао излагање на састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику

Објављено: 5. 12. 2022.

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, одржао је излагање на онлајн састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику за праћење Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) Србије Европској унији (ЕУ).

На онлајн састанку, др Пејовић је говорио о унапређењу односа и сарадње ДРИ са Народном скупштином, реализацији циљева Стратешког плана ДРИ током 2022. године, као и о тренутном радном окружењу ДРИ у вези са канцеларијским простором Институције.

Државна ревизорска институција, према речима др Пејовића, континуирано унапређује однос са Народном скупштином кроз представљање извештаја на пленарним седницама, седницама надлежног Одбора у седишту и ван седишта, кроз представљање извештаја о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије, као и друга значајна питања.

Говорећи о стратешким циљевима ДРИ за 2022. годину, др Пејовић је истакао да је Институција у потпуности испунила све циљеве планиране за текућу годину. У оквиру Циља 1, ревизијама пословања које се спроводе 2022. године обухваћено је седам потциљева, колико је било и планирано, а циљна вредност која се односи на удео ревизија пословања у годишњем програму ревизије ДРИ је премашена и износи 63% у односу на планираних 55%.  У оквиру Циља 2, ревизијама пословања које се спроводе у току 2022. године обухваћено је пет  потциљeва, колико је било и планирано. У оквиру Циља 3, реализоване су бројне активности, од којих се најзначајније односе на повећање броја обука за запослене, увођење нових врста ревизије, унапређење праћења спровођења препорука ревизије, аутоматизацију поступка ревизије и друго. 

„Указујемо на то да питање радног окружења, односно простора у коме раде запослени у ДРИ у Београду, Новом Саду и Крагујевцу, до сада није адекватно и трајно решено“, рекао је др Пејовић. Тек је недавно, на адекватан и трајан начин, решен пословни простор за запослене у ДРИ са местом рада у Нишу.

Поред др Пејовића, састанку испред Државне ревизорске институције присуствовали су – секретар Институције, Милена Милинковић, начелник Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу, Ива Василић Миљић и виши саветник за пројекте и европске интеграције, Томислав Јовановић.

На састанку су учествовали и представници Министарства финансија, Министарства привреде, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства правде, као и представници Фискалног савета, Народне банке Србије и Републичког завода за статистику. Такође, састанак су пратили и представници Министарства за европске интеграције, Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ и Делегације ЕУ у Републици Србији.