Најновије актуелности

26. 4. 2024.

Одржана обука о етици и интегритету за запосленe у ДРИ

У складу са Посебним програмом стручног усавршавања запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) за 2024. годину, новозапослени и запослени, који нису похађали обуку у претходне три године, учествовали су на обуци Етика и лични интегритет, одржаној 26. априла у просторијама ДРИ.

24. 4. 2024.

Представници ДРИ учествовали на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Представници Државне ревизорске институције – овлашћени државни ревизори,  Драгојле Полић и Горан Чабаркапа и виши саветник за пројекте и европске интеграције, Томислав Јовановић, учествовали су на Десетом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, одржаном 22. и 23. априла у Варшави.

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

19. 4. 2024.

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму који је на тему „Спровођење Циља одрживог развоја 13 о климатским мерама: улога, допринос и искуство врховних ревизорских институција (ВРИ)“, у организацији Генералног секретаријата ИНТОСАИ и Уједињених нација, одржан 16–18. априла у Бечу.

15. 4. 2024.

Представник ДРИ учесник међународног састанка ревизора

Врховни државни ревизор у Сектору број 3, Жељко Мотић, учествовао је 11. и 12. априла 2024. године на међународном састанку ревизора у Берну, заједно са представницима врховних ревизорских институција и представницима интерне ревизије у јавном сектору из земаља региона и Европе. 

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Објављено: 15. 9. 2023.

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Извештај о раду ДРИ за 2022. годину.

На седници Одбора за финансије, др Пејовић је истакао да је, само на основу ефеката ревизија сврсисходности пословања спроведених током 2019. године, у буџет Републике Србије враћено 9,62 милијарде динара. „Ако узмемо у обзир овај податак, као и чињеницу да је током 2022. године ДРИ за извршавање својих надлежности потрошила 897 милиона динара, то значи да је на сваки уложени динар у рад Институције, у буџет Републике Србије враћено 11 динара“, истакао је др Пејовић.

Како је нагласио, код ефеката треба споменути и 255 милијарди динара које се односе на евидентирање имовине и обавеза, као и 19 милијарди динара које се односе на усклађивање пословања субјеката ревизије.

ДРИ је током 2022. године укупно објавила 284 извештаја о ревизији.

„Ако овај број извештаја упоредимо са бројем извештаја од претходне године, долазимо до податка да ДРИ сваке године континуирано повећава број извештаја“, рекао је др Пејовић и додао да ће ове године бити објављено 300 извештаја.

У односу на 2018. годину, број објављених извештаја повећан је за 26 одсто, број субјеката за 38 одсто, док је број запослених у ДРИ повећан за свега 5,6 одсто. Повећан број извештаја и број обухваћених субјеката, уз минимално повећање запослених, резултати су промена у начину спровођења ревизија у односу на претходни период.

Те промене су резултирале и тиме да се у 2022. години 63 одсто извештаја  односило на ревизије правилности и сврсисходности пословања, док се 37 одсто односило на ревизије финансијских извештаја.           

Државни ревизори утврдили су у 2022. години грешке и неправилности и то – припремне радње за састављање финансијских извештаја у износу од 111,98 милијарди динара, неправилности у пословању у вези са исказаним подацима у износу од 31,1 милијарду динара и погрешно исказане податке у финансијским извештајима у износу од 725,25 милијарди динара.           

Највеће неправилности, према речима др Пејовића, и даље су у области јавних набавки.

„Ревидирали смо јавне набавке у износу од 150,07 милијарди динара и утврдили неправилности у износу од 28,33 милијарди динара, што значи да је у 18,88 одсто јавних набавки утврђена нека врста неправилности“, поручио је др Пејовић и додао да је сваки пети динар у јавним набавкама потрошен уз кршење неких прописаних процедура.

„Мање су неправилности утврђене у јавним набавкама у локалним самоуправама, него у јавним предузећима, привредним друштвима и другим облицима организовањима“, закључио је др Пејовић.

ДРИ је у 2022. години субјектима ревизије дала 2743 препоруке, а највећи број препорука дат је у областима где има највише неправилности, као што су јавне набавке, финансијско управљање и контрола, расходи и издаци и друго.

ДРИ је прошле године поднела 145 пријава и то – 109 захтева за покретање прекршајног поступка, 29 пријава за привредни преступ и седам кривичних пријава. Такође, поднето је 40 информација тужилаштвима, правобранилаштвима и другим надлежним органима.

Након расправе, чланови Одбора усвојили су, већином гласова, Извештај о раду ДРИ за 2022. годину са Предлогом закључка, који упућују Народној скупштини на разматрање и усвајање.

Чланови Одбора су на седници дали и сагласност на Предлог финансијског плана Државне ревизорске институције за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину.

Снимак седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава можете погледати овде.