Најновије актуелности

21. 9. 2023.

Представљен Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије

„Државна ревизорска институција (ДРИ) у 2022. години укупно је објавила 284 извештаја о ревизији и 250 послеревизионих извештаја“, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор, представљајући Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије.

15. 9. 2023.

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Извештај о раду ДРИ за 2022. годину.

 

15. 9. 2023.

Одржан четврти регионални састанак ревизорских тимова за паралелне ревизије сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“

Ревизорски тим Државне ревизорске институције, који спроводи паралелну ревизију сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“ учествовао је на четвртом регионалном састанку ревизорских тимова врховних ревизорских институција (ВРИ) Црне Горе, Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Републике Србије одржаном 14. септембра у Бањалуци.

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Објављено: 15. 9. 2023.

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Извештај о раду ДРИ за 2022. годину.

На седници Одбора за финансије, др Пејовић је истакао да је, само на основу ефеката ревизија сврсисходности пословања спроведених током 2019. године, у буџет Републике Србије враћено 9,62 милијарде динара. „Ако узмемо у обзир овај податак, као и чињеницу да је током 2022. године ДРИ за извршавање својих надлежности потрошила 897 милиона динара, то значи да је на сваки уложени динар у рад Институције, у буџет Републике Србије враћено 11 динара“, истакао је др Пејовић.

Како је нагласио, код ефеката треба споменути и 255 милијарди динара које се односе на евидентирање имовине и обавеза, као и 19 милијарди динара које се односе на усклађивање пословања субјеката ревизије.

ДРИ је током 2022. године укупно објавила 284 извештаја о ревизији.

„Ако овај број извештаја упоредимо са бројем извештаја од претходне године, долазимо до податка да ДРИ сваке године континуирано повећава број извештаја“, рекао је др Пејовић и додао да ће ове године бити објављено 300 извештаја.

У односу на 2018. годину, број објављених извештаја повећан је за 26 одсто, број субјеката за 38 одсто, док је број запослених у ДРИ повећан за свега 5,6 одсто. Повећан број извештаја и број обухваћених субјеката, уз минимално повећање запослених, резултати су промена у начину спровођења ревизија у односу на претходни период.

Те промене су резултирале и тиме да се у 2022. години 63 одсто извештаја  односило на ревизије правилности и сврсисходности пословања, док се 37 одсто односило на ревизије финансијских извештаја.           

Државни ревизори утврдили су у 2022. години грешке и неправилности и то – припремне радње за састављање финансијских извештаја у износу од 111,98 милијарди динара, неправилности у пословању у вези са исказаним подацима у износу од 31,1 милијарду динара и погрешно исказане податке у финансијским извештајима у износу од 725,25 милијарди динара.           

Највеће неправилности, према речима др Пејовића, и даље су у области јавних набавки.

„Ревидирали смо јавне набавке у износу од 150,07 милијарди динара и утврдили неправилности у износу од 28,33 милијарди динара, што значи да је у 18,88 одсто јавних набавки утврђена нека врста неправилности“, поручио је др Пејовић и додао да је сваки пети динар у јавним набавкама потрошен уз кршење неких прописаних процедура.

„Мање су неправилности утврђене у јавним набавкама у локалним самоуправама, него у јавним предузећима, привредним друштвима и другим облицима организовањима“, закључио је др Пејовић.

ДРИ је у 2022. години субјектима ревизије дала 2743 препоруке, а највећи број препорука дат је у областима где има највише неправилности, као што су јавне набавке, финансијско управљање и контрола, расходи и издаци и друго.

ДРИ је прошле године поднела 145 пријава и то – 109 захтева за покретање прекршајног поступка, 29 пријава за привредни преступ и седам кривичних пријава. Такође, поднето је 40 информација тужилаштвима, правобранилаштвима и другим надлежним органима.

Након расправе, чланови Одбора усвојили су, већином гласова, Извештај о раду ДРИ за 2022. годину са Предлогом закључка, који упућују Народној скупштини на разматрање и усвајање.

Чланови Одбора су на седници дали и сагласност на Предлог финансијског плана Државне ревизорске институције за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину.

Снимак седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава можете погледати овде.