Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Др Пејовић представио извештаје о ревизији на седници Одбора за финансије у Општини Голубац

Др Пејовић представио извештаје о ревизији на седници Одбора за финансије у Општини Голубац

Објављено: 17. 7. 2023.

„Свака општина у Републици Србији ревидирана је најмање два пута док су градови, као што је Београд, ревидирани по седам, осам, па чак и десет пута, зависно од врсте ревизије“, рекао је др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор на 26. седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине, одржаној 14. и 15. јула, ван седишта, у Голупцу.

Др Пејовић је представио Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Голубац за 2021. годину и нагласио да је овој општини, због откривених неправилности, дато мишљење са резервом.

„Систем интерних контрола је успостављен, али није довољно ефикасан“, истакао је др Пејовић, а као недостатак у пословању ове општине навео је и непостојање помоћних књига.

„Државни ревизори, након ревизије, дали су Општини Голубац 52 препоруке, од чега се 24 односе на буџетску класификацију, односно скоро половина препорука се односи на погрешно књижење“, навео је др Пејовић и додао да су 36 препоруке „првог приоритета“, 13 „другог приоритета“ и три препоруке „трећег приоритета“.

Др Пејовић је представио и Извештај о ревизији финансијских извештаја Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град“, Голубац за 2021. годину.

Током седнице Одбора, одржана је друга седница Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ на којој су размотрени секторски извештаји – за Сектор број 3 и за Сектор број 4 за 2021. годину које су представили врховни државни ревизори Жељко Мотић и Драган Голубовић.

Након расправе, чланови Пододбора усвојили су извештаје и поднели их Одбору за финансије на разматрање и одлучивање. Одбор је већином гласова прихватио извештаје Пододбора.

Другог дана,  у наставку седнице, Одбор је размотрио препоруке за измене важећих закона на основу информација до којих се дошло у поступку обављања ревизије у Сектору број 3 и Сектору број 4 ДРИ.

Препоруке су представили врховни државни ревизори Жељко Мотић, за Сектор број 3 и Драган Голубовић за Сектор број 4. Препоруке у Сектору број 3 за 2021. годину односе се на измене 11 прописа, као и измене шест прописа које су дате пре 2021. године, а које још увек нису спроведене. У Сектору 4 дате су три препоруке за измене прописа у 2021. години и пет препорука из ранијег периода, које нису спроведене.

Наставку седнице присуствовали су и представници Министарства финансија.

Снимак седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава можете погледати овде