Најновије актуелности

26. 4. 2024.

Одржана обука о етици и интегритету за запосленe у ДРИ

У складу са Посебним програмом стручног усавршавања запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) за 2024. годину, новозапослени и запослени, који нису похађали обуку у претходне три године, учествовали су на обуци Етика и лични интегритет, одржаној 26. априла у просторијама ДРИ.

24. 4. 2024.

Представници ДРИ учествовали на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Представници Државне ревизорске институције – овлашћени државни ревизори,  Драгојле Полић и Горан Чабаркапа и виши саветник за пројекте и европске интеграције, Томислав Јовановић, учествовали су на Десетом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, одржаном 22. и 23. априла у Варшави.

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

19. 4. 2024.

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму који је на тему „Спровођење Циља одрживог развоја 13 о климатским мерама: улога, допринос и искуство врховних ревизорских институција (ВРИ)“, у организацији Генералног секретаријата ИНТОСАИ и Уједињених нација, одржан 16–18. априла у Бечу.

15. 4. 2024.

Представник ДРИ учесник међународног састанка ревизора

Врховни државни ревизор у Сектору број 3, Жељко Мотић, учествовао је 11. и 12. априла 2024. године на међународном састанку ревизора у Берну, заједно са представницима врховних ревизорских институција и представницима интерне ревизије у јавном сектору из земаља региона и Европе. 

Др Пејовић представио извештаје о ревизији на седници Одбора за финансије у Општини Голубац

Др Пејовић представио извештаје о ревизији на седници Одбора за финансије у Општини Голубац

Објављено: 17. 7. 2023.

„Свака општина у Републици Србији ревидирана је најмање два пута док су градови, као што је Београд, ревидирани по седам, осам, па чак и десет пута, зависно од врсте ревизије“, рекао је др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор на 26. седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине, одржаној 14. и 15. јула, ван седишта, у Голупцу.

Др Пејовић је представио Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Голубац за 2021. годину и нагласио да је овој општини, због откривених неправилности, дато мишљење са резервом.

„Систем интерних контрола је успостављен, али није довољно ефикасан“, истакао је др Пејовић, а као недостатак у пословању ове општине навео је и непостојање помоћних књига.

„Државни ревизори, након ревизије, дали су Општини Голубац 52 препоруке, од чега се 24 односе на буџетску класификацију, односно скоро половина препорука се односи на погрешно књижење“, навео је др Пејовић и додао да су 36 препоруке „првог приоритета“, 13 „другог приоритета“ и три препоруке „трећег приоритета“.

Др Пејовић је представио и Извештај о ревизији финансијских извештаја Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град“, Голубац за 2021. годину.

Током седнице Одбора, одржана је друга седница Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ на којој су размотрени секторски извештаји – за Сектор број 3 и за Сектор број 4 за 2021. годину које су представили врховни државни ревизори Жељко Мотић и Драган Голубовић.

Након расправе, чланови Пододбора усвојили су извештаје и поднели их Одбору за финансије на разматрање и одлучивање. Одбор је већином гласова прихватио извештаје Пододбора.

Другог дана,  у наставку седнице, Одбор је размотрио препоруке за измене важећих закона на основу информација до којих се дошло у поступку обављања ревизије у Сектору број 3 и Сектору број 4 ДРИ.

Препоруке су представили врховни државни ревизори Жељко Мотић, за Сектор број 3 и Драган Голубовић за Сектор број 4. Препоруке у Сектору број 3 за 2021. годину односе се на измене 11 прописа, као и измене шест прописа које су дате пре 2021. године, а које још увек нису спроведене. У Сектору 4 дате су три препоруке за измене прописа у 2021. години и пет препорука из ранијег периода, које нису спроведене.

Наставку седнице присуствовали су и представници Министарства финансија.

Снимак седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава можете погледати овде